Tuesday, July 04, 2006

บทความของ สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

รายชื่อบทความข้างล่างนี้ เรียงตามลำดับการเกิดก่อน-หลังของเหตุการณ์ที่บทความกล่าวถึง (บางบทความพาดพิงถึงเหตุการณ์หลายช่วงเวลา)


บันทึกเรื่องพระราชพินัยกรรมรัชกาลที่ ๖ "ฉบับเต็ม"

๒๔ มิถุนา: การตีความ ๔ แบบ

ร.7 สละราชย์: ราชสำนัก, การแอนตี้คอมมิวนิสม์ และ 14 ตุลา

พระราชหัตถเลขาสละราชย์ ร.7: ชีวประวัติของเอกสารฉบับหนึ่ง
เขียนร่วมกับ ประจักษ์ ก้องกีรติ

ความหมายและความเป็นมาของ "ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข"

กรณี ถวัติ ฤทธิเดช ฟ้อง พระปกเกล้า

เมื่อ ถวัติ ฤทธิเดช เข้าเฝ้าขอขมา พระปกเกล้า

ในหลวงอานันท์ขึ้นครองราชย์ตามลำดับขั้นของกฎมฎเฑียรบาลหรือเพราะปรีดีสนับสนุน?

Archive ของ เคนเน็ธ-มาร์กาเร็ต แลนดอน, ต้นฉบับ The King and I และ บันทึกช่วยจำว่าด้วยกรณีสวรรคตและข่าวลือแผนการใหญ่ปี 2491 ของ ควง และ "พี่น้องปราโมช"

ข่าวลือเรื่องควงและพี่น้องปราโมชวางแผนสถาปนาให้พระองค์เจ้าจุมภฏเป็นกษัตริย์ ในปี 2491

บันทึกการสนทนา หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์บอกทูตอเมริกันว่า พระอนุชาคือผู้ต้องสงสัยกรณีสวรรคตในหลวงอานันท์ (2491)

ในหลวงทรงปฏิเสธคำกราบบังคมทูลเชิญเสด็จกลับประเทศไทย จนกว่าคดีสวรรคตจะเสร็จสิ้น (2491)

พระราชดำรัสให้การต่อศาลคดีสวรรคต ๒๔๙๓ : ตัวบทและปัญหาบางประการ

๕๐ ปีการประหารชีวิต ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๘

คำอธิบายกรณีสวรรคตของ "ท่านชิ้น"

ปริศนากรณีสวรรคต ตอนที่ 1 : ฉาก

ปริศนากรณีสวรรคต ตอนที่ 2 : ในหลวงอานันท์ยิงพระองค์เอง หรือถูกผู้อื่นยิง

ความเป็นมาของคำว่า “นาถ” ใน “พระบรมราชินีนาถ”

The King and I : รายงานการเข้าเฝ้าของทูตอังกฤษ ปี 2500 ในหลวงทรงมีพระราชดำรัสถึงการเมืองไทย

พูนศุข พนมยงค์ ให้สัมภาษณ์กรณีสวรรคต พฤษภาคม 2500

กำเนิดการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา

บางด้านของระบอบสฤษดิ์ : ปัญหาป๋วย, การประหารชีวิตครองและสฤษดิ์กราบบังคมทูลวิเคราะห์ลักษณะพิเศษของภาคอีสานที่เป็นสาเหตุขบวนการคอมมิวนิสต์และ "แยกดินแดน"
(ผนวก : วิวาทะกับ จอน อึ๊งภากรณ์ ว่าด้วยปัญหา ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กับ ระบอบสฤษดิ์)

งานศพสฤษดิ์ ในหลวงทรงโปรดเกล้าให้จัดให้สูงกว่าผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

กงจักรปีศาจ และหนังสือเกี่ยวกับกรณีสวรรคต

เราสู้: เพลงพระราชนิพนธ์การเมืองกับการเมืองปี 2518-2519

"เราสู้" หลัง 6 ตุลา

สมบูรณาญาสิทธิราชในรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐

พระบารมีปกเกล้า : พระสุรเสียงราชินีบนเวทีพันธมิตร

ปัจฉิมลิขิต บทความ “พระบารมีปกเกล้า: พระสุรเสียงราชินีบนเวทีพันธมิตร”บทความต่อไปนี้ยังเขียนไม่เสร็จ แต่มีข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์

ว่าด้วยข้อความ "องค์พระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้"

ท่าทีรัฐบาลปรีดี-ธำรงต่อกรณีสวรรคต

ความพยายามเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชชนนีที่สวิตเซอร์แลนด์เพื่อสืบพยานคดีสวรรคต ๒๔๙๓

กรณี หยุด แสงอุทัย ถูกกล่าวหาว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ๒๔๙๙

สมัชชาแห่งชาติ ๒๕๑๖ หรือ วิธีทำรัฐประหารโดยไม่ให้คนรู้ตัว

เมื่อในหลวงประชวร ปี 2525 และข้อเสนอว่าด้วย สถาบันกษัตริย์แบบมวลชน (Mass Monarchy)